REGULAMIN
DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 600 ZŁ
Napisz do nas: gugushakids.sklep@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU GUGUSHA KIDS

Regulamin sklepu internetowego www.gugushakids.pl


1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adrese www.gugushakids.com  (zwany dalej Sklepem) jest:  Gugusia Paweł Macowicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 502-000-07-67 oraz REGON  391049196.
 2. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową.
 3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma  (zwana dalej Klientem).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.gugushakids.com, zamówienia indywidualne drogą mailową: gugushakids.sklep@gmail.com.
 6. Kontakt ze Sklepem: pod numerem 603 1374 897 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00 oraz za pośrednictwem maila: gugushakids.sklep@gmail.com.

§2 Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.gugushakids.com są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień monitorów. Autor zdjęć dokłada wszelkich starań, aby oddawały  produkt jak najwierniej.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie www.gugushakids.com są cenami brutto.
 3. Informacje o produktach znajdujące się w sklepie www.gugushakids.com, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy www.gugushakids.com/ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy www.gugushakids.com zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

§3 Złożenie zamówienia

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Wszelkie informacje od Klienta (dotyczące zmiany wymiarów, kolorów czy wzorów tkanin, rozstawu troczków, wysokości materaca itd.) muszą zostać zawarte w treści uwag do zamówienia. 
 2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.gugushakids.com oraz, w przypadku zamówień niestandardowych,  e-mailem na adres gugushakids.sklep@gmail.com.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu.Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

  §4 Płatności
 1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary: 
  - płatność online,
  - przelew bankowy,
  - płatność za pobraniem,
  - karta płatnicza Zamawiającego.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta karty płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Na wpłatę Kupujacego Sklep oczekuje 3 dni robocze (w przypadku zakupów nie objętych promocją) oraz 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia objętego promocją.  Po upływie tego czasu nieopłacone zamówienia zostaną anulowane .

§5 Realizacja i wysyłka zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu pełnej kwoty należnej za zamówione produkty.
 2. Termin realizacji to zwykle 10 dni roboczych, w przypadku części produktów: 7 dni roboczych. Wszystkie produkty szyte na indywidualne zamówienie, których dotyczy zmiana wymiarów lub zestawienia tkanin wysyłane są po 10 dniach roboczych.
 3. Zamówione towary  doręczane są Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia nadania.
 4. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy www.gugushakids.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu (np. błędnego numeru ulicy czy numeru telefonu)  przez Klienta (koszt przesyłki zwrotnej do sklepu i ponownej wysyłki do adresata ponosi Klient)
 5. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów.
 6.  Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.
 7.  W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
  a) Podania błędnych danych adresowych,
  b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta
  Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient ma możliwość spisania z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient ma możliwość powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.
 9. Zmiany dotyczące wysyłki lub rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem gugushakids.sklep@gmail.com.
 10. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.
 11. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek w postaci paragonu fiskalnego bądź faktury na życzenie.
 12. Termin realizacji zamówienia złożonego w trakcie trwania urlopu liczony jest od 1-ego dnia roboczego po zakończeniu urlopu – dokładamy wszelkich starań, aby był on jak najkrótszy.

§6 Odstąpienie od umowy

 1. O ile złożone przez Klienta zamówienie nie miało charakteru zamówienia indywidualnego (za sprawą zmiany wymiarów produktu czy wzorów użytych tkanin) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. )
 3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Gugusia Paweł Macowicz, ul. Wesoła 1/5, 59-140 Chocianów.
 5. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: gugushakids.sklep@gmail.com.
 6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 7. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 8. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie ponosi kosztów związanych z wysyłką towaru do Klienta również w przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży.

§7 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.
 2. Wszystkie produkty w Sklepie szyte są z naturalnych tkanin.  Mechacenie się materiału z jakiego uszyte są produkty oraz ewentualne farbowanie wynikają z naturalnych właściwości użytych tkanin i nie mogą stanowić podstaw reklamacji.
 3. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem, należy zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy
 4. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu
 5. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Gugusia Paweł Macowicz, ul. Wesoła 1/5, 59-140 Chocianów, wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.gugushakids.com wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 7. Różnice pomiędzy wizualizacją dostępnego w sklepie internetowym www.gugushakids.com wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.gugushakids.com.

 8. Dane osobowe

  Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Paweł Macowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gugusia Paweł Macowicz z siedzibą w Chocianowie przy ul. Wesołej 1/5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP: 5020000767 oraz REGON: 391049196.

  Uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  • 1) prawo dostępu do danych osobowych,
  • 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  • 3) prawo do usunięcia danych osobowych,
  • 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • 5) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • 6) prawo do przenoszenia danych,
  • 7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • 8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

  Zasady związane z realizacją powyższych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

  Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym.

  Przetwarzanie danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

  1. Shoplo w celu korzystania z platformy Shoplo, w ramach której przetwarzane są dane klientów sklepu internetowego,
  2. Get Responde – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
  3. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., Paczkaw24, Euro-Paka.pl
   – w celu korzystania z usług pocztowych, oraz paczkomatów, i firm kurierskich, które dostarczają do Ciebie zamówienia,
  4. Usługi księgowe – w celu korzysania z usług biura rachunkowego, które przetwarza dane klientów sklepu internetowego w celach realizacji faktur za zakupy oraz ewidencji sprzedaży,
  5. Blue Media - w celu realizacji płatności elektronicznej lub płatności kartą za zamówienie.

  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

  Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych:

  Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych

  Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

  W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

  Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

  Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

  Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

  Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w ty celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasunwymagany przez przepisy prawa. Nie wystawiam faktur Vat ponieważ jestem zwolniony.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

  Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

  W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

  Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.

 9. §9 Postanowienia końcowe
 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego www.gugushakids.com oznacza dostępność towaru, jednak  nie oznacza natychmiastowej wysyłki zamówienia, gdyż ta jest zależna od terminu realizacji podanego w opisie każdego produktu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów